Publications and Reports

Publications:

Han Yu, Jing Li, Linda Holmer, and Stephan J. Köhler  The smart predicting of algal concentration fo safer drinking water production with sensor data Sensors 202323(11), 5151; https://doi.org/10.3390/s23115151

Ahmed Elhabashy, Jing Li, Ekaterina Sokolova, Water quality modeling of a eutrophic drinking water source: Impact of future climate on Cyanobacterial blooms,
Ecological Modelling, Volume 477, 2023, 110275, ISSN 0304-3800, https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2023.110275.

Maja, Sellergren, Jing Li, Stina Drakare, and Sebastian Thöns. 2023. "Decision Support for Lake Restoration: A Case Study in Swedish Freshwater Bodies" Water 15, no. 4: 668. https://doi.org/10.3390/w15040668

Reports

Användning av högupplösta data inom miljöövervakningen: Erfarenheter med användning av en
multielektrodsond av typ EXO2 för övervakning av Ullfjärdarna

Stephan J. Köhler, Christian Demandt, Karin Wallman, Stina Drakare & Jing Li 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Vatten och miljö, Rapport 2023:3, 2023

Study of the measurement on the Chlorophyll parameters of the lake Stora Ullfjärden by using a multi-electrode probe EXO2

Salomé COIGNARD, Intership report, Engineering training, 2021,Swedish University of agricultural Sciences, Uppsala, Sweden

CALIBRATION OF THE EXO2 PROBE FOR THE DETECTION OF CHLOROPHYLL AND CYANOBACTERIA IN THE DICYANO PROJECT ON LAKE STORA ULLFJÄRDEN

ENNA BRUNEL Intership report, Engineering training, 2021,Swedish University of agricultural Sciences, Uppsala, Sweden

 

Master Thesis 

Hydrodynamic and Eutrophication Modelling of Lake Vomb: Impact of Future Climate Change on Cyanobacteria,
Elhabashy, Ahmed
Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Earth Sciences, Department of Earth Sciences, LUVAL.

Link: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1674908/FULLTEXT01.pdf 

Analysis of the water quality dynamics of Lake Vomb; Interactions between water quality profile and cyanobacterial bloom in a eutrophic lake in Sweden

Wiebke Coenen (Jun. 2022) Water Resources Engineering, Lund University

Link: http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9097674

Aluminiumbehandling som sjörestaureringsåtgärd i Stora och Lilla Ullfjärden

Maja Sellergren (Jun. 2022) (Svenska) Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik, Uppsala Universitet

URN: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1679868/FULLTEXT01.pdf

Balances for water and phosphorus in Lake Vomb, south Sweden

Tocto Callanaupa, Alejandro Omar (Jun. 2022) Water Resources Engineering, Lund University

Link: http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9098128

Modellering av fosfordynamik i Stora och Lilla Ullfjärden

Walter Cassel (Oct. 2022) Civil Engineering Program in Environment and Water Technology, Uppsala University

Link: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1701990/FULLTEXT01.pdf

Application of data-driven models in exploring cyanobacterial bloom risks in Lake Mälaren

Herrera, Abigail Huertas, 2021

KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Sustainable development, Environmental science and Engineering.

Link: https://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1619818&dswid=-7784 

Undersökning av tidigt varningssystem för algblomning: -en studie genom vattenkvalitetsmätningar med EXO2 sond, fjärranalys och vattenprovtagning

Löf, Harald, 2021

Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Ecology and Genetics, Limnology.

Link: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1616571&dswid=6078

Feasibility Study for the Implementation of Algae Cell Monitoring in Raw Water Using an Optical Sonde at the Görväln Drinking-Water Treatment Plant

Ulveland, Louise  2021

KTH, School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health (CBH).

2021 (English)

Link: https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1584724&dswid=5582